Sri Lanka parliament chamber

Sri Lanka’s Parliament chamber. [photo: Parliament of Sri Lanka website]